Andre tjenester fra gården


Vi kan tilby oppsetting av high tensile husdyrgjerder fra Tornado Wire.

Skjermbilde 2019-08-27 kl 221605png

Konseptet high tensile fencing ble utviklet på New Zealand for flere ti-år siden og benyttes i dag over store deler av verden, men er foreløpig lite brukt i Norge.   

High tenslie stålkvalitet er 2-3 ganger så sterk som stålet i tradisjonelle husdyrgjerder hvor det benyttes en stålkvalitet som  engelskmennene kaller for "mild steel"    

Prinsippet med high tensile gjerdeteknikk er at en hjørnene og retningsforankringer forankres spesielt godt.  Nettingen står i prinsippet i spenn mellom hjørnene.  Stålkvalitetet gjør at det ikke strekker seg slik som vanlig nett og spensten beholdes.

Pga det sterke stålet, og at trådene står i spenn kan en benytte vesentlig lengre stolpeavstand.  Det gjør at prisen på et ferdig gjerde blir omtrent  det samme som tradisjonelt husdyrgjerde selv med dyrere netting.

Levetiden og vedlikehold blir vesentlig lengre ved korrekt oppsatt gjerde.

Vi har over ti års erfaring med våre high tensile gjerder,  og har opparbeidet bra erfaring og utstyrspark for moderne gjerdearbeid.

Vi kan tilby gjerder ferdig oppsatt til fastpris, eller bare deler av jobben om det ønskes å gjøre en egeninsats.

Ta kontakt med Ole Skaug på telefon 417 68 518 for pristilbud og info


IMG_1812 10jpg


IMG_1758 9JPG


IMG_1757 7JPG
IMG_1505JPG